Valančiūtė J. (2020) „Trijų mūzų susitikimas. Daktarės Laimos Bloznelytės-Plėšnienės autobiografinės knygos ,Mėnulis ir užuolaida‘ sutiktuvės“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(11 (287), p. 26-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21191 (žiūrėta: 18sausio2022).