Riaubiškis V. (2020) „Humanitarinės misijos Armėnijoje patirtis“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(12 (288), p. 40–43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21922 (žiūrėta: 18sausio2022).