Aleksandravičiūtė E. ir Gedrimė L. (2020) „Tėvų, auginančių vaikus, informacijos apie trauminius sužalojimus poreikio vertinimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(12 (288), p. 20–25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21925 (žiūrėta: 18sausio2022).