kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2021) „Publikuotis žurnale ,Slauga. Mokslas ir praktika‘ – galimybė būti matomam pasaulyje“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(2 (290), p. 27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22638 (žiūrėta: 7gruodžio2021).