Žukauskienė D. (2020) „2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Namai ne visuomet yra namai“, Slauga. Mokslas ir praktika, (3 (279), p. 13-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22778 (žiūrėta: 22rugsėjo2021).