Pocius E. ir Matulevičienė R. (2021) „Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(7 (295), p. 24-28. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24468 (žiūrėta: 9gruodžio2021).