[1]
Žukauskienė D., „Nuoskaudos – traumų liudininkės“, SMP, t. 1, nr. 8 (284), p. 23-24, rugpj. 2020.