[1]
kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų, „Kolegų sveikinimai ir palinkėjimai“, SMP, nr. 2 (242), p. 13-17, rugpj. 2020.