[1]
Natka R. ir Rastenytė K., „2016 metų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybės vertinimo ataskaita. Dėstytojų nuomonė“, SMP, nr. 4 (244), p. 7-9, rugpj. 2020.