[1]
Petkutė I., „Daugiajutimė meninės veiklos muziejuje programa demenciją turintiems asmenims“, SMP, nr. 6 (246), p. 9-10, rugpj. 2020.