[1]
Žukauskienė D., „Slaugytojo ir paciento komunikacija“, SMP, nr. 6 (246), p. 13, rugpj. 2020.