[1]
Valančiūtė J., „Paroda ,Su šiaudu delnuos saulę nešuos‘“, SMP, nr. 6 (246), p. 17, rugpj. 2020.