[1]
informacija A. tarnybos, „Dėl informacijos pateikimo“, SMP, nr. 9 (249), p. 15, rugpj. 2020.