[1]
kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų, „Dešimtasis ,Pievelių šnabždesių‘ susitikimas“, SMP, nr. 10 (250), p. 18-19, rugpj. 2020.