[1]
Gudelienė-Gudelevičienė L., „Nuotoliniai mokymai „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ virtualioje mokymosi ,Moodle‘ aplinkoje“, SMP, nr. 11 (251), p. 14, rugpj. 2020.