[1]
Valančiūtė J., „Tapybos paroda ,Prie gimtinės beržų‘“, SMP, nr. 12 (252), p. 17, rugpj. 2020.