[1]
Gudlenkytė J., „Lietuvai mūsų reikia“, SMP, nr. 1 (253), p. 12, rugs. 2020.