[1]
Arūnu Bėkšta L. G.-G. pokalbis su, „ERASMUS+ mobilumo projektas ,Andragoginio meistriškumo tobulinimas – mokymosi kokybei didinti‘ pusiaukelėje“, SMP, nr. 1 (253), p. 13-14, rugs. 2020.