[1]
Kunaitė D., „Priklausomybė nuo kompiuterio“, SMP, nr. 1 (253), p. 15-18, rugs. 2020.