[1]
Mikužienė V., „Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija“, SMP, nr. 2 (254), p. 4-8, rugs. 2020.