[1]
Natka R. ir Rastenytė K., „2017 metų Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre vykusių mokymų kokybės apžvalga“, SMP, nr. 2 (254), p. 16-18, rugs. 2020.