[1]
Zavackienė A., Gedrimė L., Didvalė D., ir Skarbalienė A., „Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimai Lietuvoje“, SMP, nr. 4 (256), p. 15, rugs. 2020.