[1]
Aukštikalnytė G., „Slaugytojai – ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai“, SMP, nr. 5 (257), p. 14, rugs. 2020.