[1]
Kunigėlytė I. ir Paulikienė S., „Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje“, SMP, nr. 5 (257), p. 6-9, rugs. 2020.