[1]
Gudelienė-Gudelevičienė L., „Geroji bendradarbiavimo su Odontologų rūmais patirtis“, SMP, nr. 1 (265), p. 9-10, spal. 2020.