[1]
Žukauskienė D., „Nomofobija“, SMP, nr. 10 (274), p. 18, spal. 2020.