[1]
Janiušina D. ir Spirgienė L., „Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas“, SMP, t. 1, nr. 10 (286), p. 1-9, spal. 2020.