[1]
Tirvienė G. ir Spirgienė L., „Veiksniai, susiję su slaugytojų pasitenkinimu darbu“, SMP, t. 1, nr. 11 (287), p. 12-17, lapkr. 2020.