[1]
Valančiūtė J., „Trijų mūzų susitikimas. Daktarės Laimos Bloznelytės-Plėšnienės autobiografinės knygos ,Mėnulis ir užuolaida‘ sutiktuvės“, SMP, t. 1, nr. 11 (287), p. 26-27, lapkr. 2020.