[1]
Riaubiškis V., „Humanitarinės misijos Armėnijoje patirtis“, SMP, t. 1, nr. 12 (288), p. 40–43, gruodž. 2020.