[1]
Žukauskienė D., „Nematau savęs tavo akyse“, SMP, t. 1, nr. 12 (288), p. 26-27, gruodž. 2020.