[1]
Žukauskienė D., „Visi mes žmonės“, SMP, nr. 1 (277), p. 13-14, saus. 2020.