[1]
Valančiūtė J., „Nuo šiol – daugiau paslaugų“, SMP, nr. 6 (282), p. 18, birž. 2020.