[1]
Pocius E. ir Matulevičienė R., „Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje“, SMP, t. 2, nr. 7 (295), p. 24-28, liep. 2021.