[1]
Valančiūtė J., „Knyga, skirta Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos veiklai“, SMP, t. 2, nr. 7 (295), p. 45-46, liep. 2021.