Petkutė I. „Daugiajutimė meninės Veiklos Muziejuje Programa Demenciją Turintiems Asmenims“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, nr. 6 (246), 2020 m.rugpjūčio, p. 9-10, https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19489.