Mikužienė V. „Slaugytojų, dirbančių Stacionare, Darbo Motyvacija“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, nr. 2 (254), 2020 m.rugsėjo, p. 4-8, https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19774.