Aukštikalnytė G. „Slaugytojai – Ne Tik Gydytojų Nurodymų Vykdytojai“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, nr. 5 (257), 2020 m.rugsėjo, p. 14, https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19811.