Kunigėlytė I., ir Paulikienė S. „Pacientų Be sąmonės Skausmo Vertinimas Reanimacijos Ir Intensyviosios Terapijos Skyriuje“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, nr. 5 (257), 2020 m.rugsėjo, p. 6-9, https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19814.