kompetencijų centro informacija Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų. „Dešimtasis ,Pievelių šnabždesių‘ Susitikimas“. Slauga. Mokslas ir praktika, no. 10 (250) (rugpjūčio 31, 2020): 18-19. žiūrėta spalio 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19585.