1.
Žukauskienė D. Nuoskaudos – traumų liudininkės. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugpjūčio21 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo22 d.];1(8 (284):23-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19243