1.
Petkutė I. Daugiajutimė meninės veiklos muziejuje programa demenciją turintiems asmenims. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugpjūčio31 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];(6 (246):9-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19489