1.
Valančiūtė J. Paroda „Su šiaudu delnuos saulę nešuos“. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugpjūčio31 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio1 d.];(6 (246):17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19496