1.
Gudelienė-Gudelevičienė L. Nuotoliniai mokymai „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ virtualioje mokymosi „Moodle“ aplinkoje. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugpjūčio31 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];(11 (251):14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19602