1.
Valančiūtė J. Naujos knygos Lietuvos medicinos bibliotekoje. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugpjūčio31 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];(11 (251):18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19612