1.
Ridziauskienė L. Instrumentų plovimas ir dezinfekcija. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo18 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];(2 (254):13-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19707