1.
Jankevičiūtė E. Džiaugiuosi galimybe padėti žmogui. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo18 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];(2 (254):12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19708