1.
Mikužienė V. Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo22 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];(2 (254):4-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19774