1.
Natka R, Rastenytė K. 2017 metų Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre vykusių mokymų kokybės apžvalga. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo22 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo29 d.];(2 (254):16-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19781