1.
Aukštikalnytė G. Slaugytojai – ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo24 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];(5 (257):14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19811